نوي د کابل د پېښي ويديو

nytt vidiv

vidiv

vidiv

vidiv

vidiv

ويديو

په افغانستان کې د اجتماعي عدالت او دیموکراتیکو اصولو په ترلاسه کولو د ودان موسسې د رئیس محمد نصیب سره لنډې خبرې لرو:خپل نظر یا پوښتنه هم همدلته شریکولې شئ. مننه

Opslået af VOA Pashto på 2. november 2017

ويديو اوريدل مه هيروی

vidiv