بدل ملا

 

جومات کې د ځلموټو سره بوخت په مشغولا

محراب کې ملا ګېر شو د پیغلوټو په زنا

په ځمکه تندی ولي هر ماښام او هر سبا

په حورو او غلمانو پسې مړ شولو ملا

ملا له ذاته وږی او د عیش او چړچو تږی

مړښت او سړښت چیرې شي د داسې اشتها

قصې د جهنم او د دوزخ په مد و شد

وعظونه، افسانې د مار، لړم او اژدها

شمېره د دوزخو چې له حساب څخه وتلې

د ټول جهان په کچه ده د یو دوزخ لویا

که یو بلا ایله شي چې ځنځیر باندې تړلې

په یو اسویلي کش به کړي جهان او مافیها

لري یو کوچنی مار یې سل اویا زره سرونه

هر سر کې زهرجن غاښونه سل زره اویا

سختي د صراط پل چې له چړې ځینې تیره دی

ویښته ځینې نری دی د ملا صیب په وینا

ورتلل پرې خامخا دي او د تیښتې لار هم نشته

لوېدلي خلک وایې چې لېدلي دي ملا

خو ځینې تیریدای شي لکه تار ستنې له سومې

بې ډاره، بېخطره بس د سترګو په رپا

ملا چې شي ویشګر د ښو او بدو په تقسیم کې

ولسونه دې لاس پریمنځي له دین او له دنیا

ملا د رضایت پورې هر څه سره تړلي

دوزخ دی که جنت دی که ثواب دی که ګنا

ملا چې ناراضي وي جهان واړه ناراضي دی

مسلم دنیا کې نشته یا هندو دی یا پارسا

خو خپله ملا ځان بولې تر ټولو مستثنا

غلمان به وی او حورې، بل ملا او مشغولا

که لږ څه عقیده ملا لرلای په خپل وعظ

هیڅکله به بوخت نه وای په ګنا او په ختا

په خوله که وهي لاپې د ریښتیا او صداقت

عمل کې به ونه ګوري ملا څخه ریښتیا

جنت کې د شرابو او شېدو بیالو په تمه

ولسونه يې محروم کړل له ښېګڼو د دنیا

پیریان، دېوان، کوډګر که همدلي لري تر بله

ابلیس، شیطان، ملا دي سره وروڼه له پخوا

د خلکو په ذهنونو کې به پاک نه شي هیڅکله

که ووینځي ملا په ورځ کې، کونه په بیا بیا

حیران یمه ملا ته چې هغه کوي هم دا

لا حول ولا قوهّ دا څه کوي ملا؟