نامه سرګشاده  به رییس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ !

 

ـ به کانګرس ایالات متحده آمریکا !

ـ به اتحادیه ای اروپا در بروکسل !

از  اعمال سومین اشتباه ، اجتناب ورزید!

سومین اشتباه  بزرګ ایالات متحده  امریکا در افغانستان میتواند خطری  برای تمام جهان  باشد!

 

نخست، در ۱۹۹۲، امریکا با همکاري پاکستان ومتحدین،  دولت مترقي و مبتني برقانون (سکولار و لاییک) داکترنجیب الله را سرنګون ساخته،  بجایش دولت جهادي، رباني ـ مسعود را جابجا نمود. .

سپس اداره  دولتي آمریکاو انګلیس بمدیریت پاکستان،  تحریک طالبان را ایجاد نموده و در رسیدن به قدرت به ایشان مساعدت نمود، در حالیکه  میدانستند که  همانند جهادیان افراطي اند.

در نتیجه، در سالهای نود،  در جنګ داخلي میان احزاب مختلف  اسلامي،  افغانستان  تخریب  ګردید، ملیونها افغان  کشته شده و یا به مهاجرت مجبور شدند.

دومین اشتباه  بزرګ امریکایی ها  در ۲۰۰۱ متعاقب  فاجعه ۱۱ سپتمبر،  مداخله  نظامی در افغانستان، بمنظور انتقام از القاعده  بود.

قوای امریکا و متحدین آن رژیم  طالبان را، که بن لادن را پنهان نموده بودند،  واژګون ساختند، ولی در عوض آنها،  با تاسف، همان  سران دولتې جهادي را جاګزین  نمودند، که اکثرأ مشهور به غارت و غصب  جایداد های افغانها بودند.  این جهادیان، که در نتیجه کنفرانس  بن  بقدرت رسیدند، کمک های مالی  جهانیان را  برای ثروتمند شدن خود بکار بردند.

. قابل یاد آوریست که اهالی شهرها و روشنفکران افغان، به مساعی و کمک مالی امریکا و متحدین جهاني  آنها در ساختمان اردوی ملي افغان،و ایجاد کانونهای (موسسات) دموکراتیک، ارج میګذارند

خاصتأ  درسالهای اخیر، دولت افغاني  با کنارزدن  برخې از جهادیان از مقام های دولتي،  نظام دموکراتیک و سلطه قانون را تحکیم  بخشیده اند.

بهمین دلیل، پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان  بدون آګاهي دولت افغاني اشتباهي خواهد بود.

به بالا کشیدن سیاسي طالبان و خیالات ساختمان دولت موقت، مختلط از طالبان جمع جهادیان، یک مخلوط افراطیون، منحیث بدیل  دولت کنونی، یک فاجعه جدید برای مردم افغان و خطر جدی به حهانیان خواهد بود! این سومین اشتباه بزرګ شما خواهد بود!

این حالت،  تکرار تراژیدي سال ۱۹۹۲، آغاز جنګ داخلي و تجارت سیاسی جدید برای پاکستان خواهد بود.

دولت پاکستان،  همیشه  بازي دوګانه  انجام داده، از وجود افراطیون اسلامي در افغانستان بهره  برده، از کشورهای  جهان بنام مبارزه با تروریزم پول دریافت میکند، در عین زمان در قلمرو خود باند های رادیکال و انتحاری  تهیه نموده به افغانستان میفرستد.

آقای ترامپ، لطفأ، برخورد معقول  منصفانه نمایید!

دولت کنونی افغان را نادیده نګیرید،  اسلامیست های رادیکا ل را در افغانستان بقدرت نرسانید!

افغانهای مقیم فرانسه و بلژیک. ۲۵/۰۳/۲۰۱۹