مولوی عبدالصبور يا لارنس دوم

حکيم روان

 

مولوی عبدالصبور يا لارنس دوم

 

چندی پيش مولوی عبدالصبور يا لارنس دوم ، روی صفحه يکی از تلويزيونهای کشور با بی شرمی و بی حيايي بی نظير به محصل استقلال کشور اعليحضرت آمان الله خان غازی نسبت کفر داد . مولوی صبور چنانچه بعدا معلوم شد عضو حزب التحرير ، شعبه از لشکر طيبه ناپاکستان است . لش بعد از حمله بر بمبئ ، پټانکوټ و پارلمان هندوستان و اعترافات اجمل قصاب نام ، تروريست دستګير شده و فشار های دولت هند بر سپردن رهبر لشکر طيبه به هند نامش را به حزب الدعوه تغير داد ، متحد طبيعی داعش بوده و ضمنا وجه مشترک سلفی با داعش دارند و عملا به دستور آی-اس-آی پاکستان بخش داعش افغانستان را رهبری ميکند . آی-اس-آی سعيد ضياءالدين انصاری که حمله در بمبئي را سازماندهی کرده بود ، بنام ابوجندال به عربستان سعودی فرستاد و رهبر لشکر طيبه حافظ سعيد و ذاکرالرحمن لکهوی را مدتی از ترس هند به « زندان » انداخت ، بعد از مدتی هر دو از محاکم پاکستان برأت بدست آوردند و فعلا يکجا با آی-اس-آی وظايف خويش را در زمينه پرورش و صدور تروريسم به پيش ميبرند .

دولت هند بر سپردن حافظ  محمد سعيد تأکيد داشتند ولی فراموش ميکردند که حافظ سعيد قطره از بحر تروريسم است که استعمار انګليس و پاکستان طی موجوديت ناپاکستان بوجود آورده اند . انګليس و فرزند آن حکومت پاکستان توانسته اند که افراطيت و بنيادګرايي را چنان به تار و پود جامعه پاکستان تزريق کند که از بين بردن بنيادګرايي برابر با از بين بردن پاکستان ګردد . دهها لشکر طيبه بنام های کوناګون چون لشکر جنګوی ، جيش محمد ، سپاه صحابه ، حزب الدعوه ، حزب التحرير ، حزب المجاهدين ، حرکت المجاهدين ، جماعت اسلامی ، جمعيت العلمای اسلام ، انصارالعلماء ، تحريک طالبان پاکستان و دهها ګروه تروريست و مسلح ديګر در زرادخانه جهنمی آی-اس-آی بالقوه و بالفعل وجود دارند که عندالموقع آنها را نيز بيرون آورده و خواهد ګماشت .

مولوی عبدالصبور عضو حزب التحرير شعبه از لشکر طيبه در نقش لارنس جديد در افغانستان عرض اندام کرده است . اين مولوی عبدالصبور منافق و شيطان به استشاره استخبارات پاکستان عمدا خلاف ارشادات قرآنی در مورد سلف خويش ملا عبداله مشهور به ملای لنګ جاسوس استخبارات انګليس چنين ميګويد : «وقتی ملای لنګ از يک جای خشک ميخاست ، آن جای خشک سبز ميشد » ملا عبدالصبور از خدا ترس نه دارد اين دکاندار دين بخاطر مقاصد آی-اس-آی بی شرمانه دروغ ميګويد و به ملای لنګ لعنتی مرتبت بالاتر از پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)  قايل ميباشد . وقتی  يګانه معجزه پیامبر اسلام قرآن پاک بود ، و خداوند ( ج ) در معجزه ها را بست و به پيامبر محبوب خود اعطاء نمودن  توان معجزه های  ديګر را لازم نه ديد ، آيا مقام ملای لنګ لعنتی اين نوکر انګليس و مولوی عبدالصبور نوکر آی-اس-آی از حضرت پيامبر اسلام بالاتر است ؟

هدف مولوی عبدالصبور فاقد ضمير و وجدان ازين دروغ شاخدار چيست ؟ پرواضح است که مولوی شيطان صفت اهداف ضد ملی و ضد وطنی را تعقيب ميکند . چون رئيس جمهور کشور محمد اشرف غنی  اعلام کرده است ، که اصلاحات اعليحضرت آمان الله خان غازی را به پايه اکمال ميرساند ، فورا لارنس جديد و ملای لنګ جديد در عما وقبای مولوی عبدالصبور  اين نوکر آی-اس-آی  ظهور ميکند .

با پياده شدن اصلاحات شاه آمان الله خان غازی کشور ما به يک کشور آزاد و خود کفا مبدل ميګردد . آيا فرزند استعمار انګليس ( ناپاکستان غلام ) و نوکر آن مولوی عبدالصبور وطن فروش ، ديده افغانستان آزاد و خودکفاء را دارند ؟ به خاطر جلوګيری ازين امر و تحريک مردم عليه اصلاحات رئيس جمهور غنی ،لارنس دوم باز به ميدان عقيم ساختن اصلاحات آمانی-غنی  شتافته و ميخواهد بار ديګر از عدم آګاهی ، احساسات پاک دينی  و صاف دلی مردم ما عليه مردم و کشور ما استفاده کند . وی با پررویی و بی حيایی بی نظير عليه شاه جوان ، وطندوست و آزاديخواه کشور اين دشمن استعمار انګليس آمان الله خان غازی شمشير تکفير را از نيام کشيده و بار بار از صفحه تلويزيون آمان الله خان غازی را کافر ميخواند . عبدالصبور اين سګ زنجيری آی-اس-آی ناپاکستان بر قهرمان ملی ما ، قايد ملی افغانها و رهبر دلير و شجاع مبارزات ضد استعماری همه عالم اسلام از شر استعمار انګليس ، بی شرمانه ميتازد  و به ولی نعمت پست تر از خودش خوشخدمتی می نمايد .

ضمن عرض مراتب تبريکات صميمانه به مناسبت ۹۹ سالګرد استرداد استقلال کشور ميخواهم برای افشای ماهيت اصلی لارنس دوم (مولوی عبدالصبور) يکی از بيانات شاه آمان الله خان غازی را به مناسبت عيدالضحی، که به قلم توانای نويسنده و پژوهشګر چيره دست کشور سيد عبداله کاظم در پرتال وزين افغان-جرمن آنلاين نشر ګرديده است به قضاوت خوانندګان ګرامی بګذارم ، تا چهره کثيف اين ملای ابليس صفت و کوردل را بهتر و خوبتر بشناسند .

بیانیه شاه غازی در خطبه اول نماز عید قربان (اضحی)

در مسجد عيدګاه

« الله اکبر الله اکبرط  لااله الاالله و الله اکبرط الله اکبرط ولله الحمدط (سه مرتبه) الحمدلله رب العلمین ط  نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ط  صلی الله تعالی علیه و علی اله و اصحابه اجمعین ط امابعد:- برادران من! عزیزان من! نورچشمان من! امروز خدای را شکر گذاریم که ما و شما را بدین مقدس اسلام مشرف ساخته، از پدر پدر بروی دنیا اولاد مسلمان آمده ایم و همیشه بدرگاه خالق بی نیاز خویش عرض و نیاز داریم که ما را بدین مبین سید المرسلین قائم و دائم داشته باشد، بروز آخرت نیز ما را بشرف شفاعت (محمدی) افتخار بخشیده در زمره مسلمانهای نیکوکار مبعوث دارد. امروز برای عالم اسلام یکروزی است بسیار مقدس که از برکت آن تمام گناهان و خطاهای را که بدان مرتکب شده باشیم در حج بیت الله شریف بخشیده و معاف میگردد. بندگانی که خطا میکنند، یا   امید و انتظار مغفرت پروردگار را دارند. ذات خداوندی نیز از ل طف و ً عموما ، گنهگار میشوند مرحمت خویش بمحضی که بنده عاصی او بصدق دل بدامن خانه کعبه اش چنگ بزند، در همین روز اقدس تمام گناهان ویرا معاف و می بخشد. چقدر نیک بخت و سعادتمند است آن مسلمانانیکه درین روز بزیارت و لقای خانه خداوندی پذیرفته شده تمام گناهان شان معاف میشود، ازین سبب بلند ترین و مقدس ترین ایام برای عالم اسلام همین روز فیروز است. علاوه بر اینکه زیارت خانه (کعبه) موجب معافی حقیقی خطا و گناهان ماست، یک خدمت کلان دیگری را برای اتحاد و اتفاق عالم اسلام مینماید و آن اینست که در ضمن ادای حج و زیارت آن خانه مبارک با مسلمانان رنگارنگ عالم که ما آنها را ندیده ایم و کلمات و گزارشات شانرا نشنیده ایم، بر میخوریم و ملاقات مینمائیم، حرف های شانرا گوش میکنیم و شکایتهای را که از بیگانگان دارند استماع میورزیم، بمسرت عالم اسلام مسرور و بغم و اندوه شان غمگین میشویم.  اگر ما و شما بهمان نیت و مقصدیکه خداوند ما را امر و هدایت نموده بخانه کعبه مشرف شویم و آن شکایت و بیدادیهای را که برادران اسلامی ما از دست اذیت ظالمان و بیگانه های دین خویش دارند   گاهی عالم اسلام باینحال فلاکت و مذلت امروزه ، مطلع و خبر دار شویم ً شنیده از حال همدیگر حقیقتا گرفتار و دچار نمیشد.  جای شکر و امیدواری است آن عالم اسلامی را که دشمنان دیرنیه او پرچه پرچه کرده در میان خویش تقسیم نموده خوردند، امروزه روز بیدار شده اند . ای دشمنان اسلام بدانید و آگاه باشید که درینوقت حصه مهم عالم اسلام بیدار شده، مابقی آن نیز عنقریب بیدار شدنی است و بپاداش این خواری و زبونی که از دست شما بعالم اسلام رسیده، شما را هم بپاداش اعمال تان خواهند رسانید. اگرچه شما در موقع غفلت و نادانی و بی اتفاقی عالم اسلام   از دست خود ماست که ً لاکن واسطه و ذریعه این پستی و تنزل و خرابی تماما ، خوب خوردید ما را ،  اغراض پرستی و تن پروری و جدائی و نادانی خودما،  شما را کامیاب داشته است هر چه است از قامت ناساز بی اندام ماست!

و الې دشمنان بر ما غلبه کرده نمیتوانستند زیرا که نظر به نفوس آن قطعات عالم اسلام که پامال بیگاناگان شده تعداد دشمنان شان، صد یک، هزار یک کرور باشندگان خود آن مملکت نیست، پس چه قسم غلبه کرده میتوانستند!!!  معلوم است که نفاق و ضدیت شخصی و خرابی های در میانی خود ماست که بیگانه ها را مظفر می سازد.    دیانت و اسلامیت ، مسلمان و پیرو پیغمبر و قرآن بوده  کار از اتحاد و اتفاق ً اگر مسلمانان حقیقتا بگیرند، ضرور بمقاصد خود کامیاب و در همه جا مظفر و منصور میباشند.  عجب است که خداوند دشمنان مارا مظفر میسازد و دوستان خود را که بآنها وعده ظفر و منصوریت را نموده، مظفر نمیسازد.  باز میگویم که این نیست، مگر نفاق خانگی و خرابی های اندرونی خود ما!  » لا اله الالله محمد رسول الله «ازین است که بحضور شما برادران خود عرض مینمایم، حینیکه بکلمه چنگ انداخته ایم و دین مقدس اسلام را یک دین متین می انگاریم، در دنیا و آخرت پیروی او را باعث نجات و رستگاری خود میدانیم، پس از برای خدا و رسول اتفاق کنید! و جاده نفاق را مپوئید [پوئیدن به معنی با شتاب به هرسو رفتن]، همه برادران مسلمان خود را مثل برادر عینی و خون شریک خود پندارید.  در حقیقت چیزیکه اتفاق حقیقی را در میان یک مملکت اسلامی بوجود می آورد، خدا شناختن و پیروی اوامر و هدایات خدا و رسول را نمودن است. وقتیکه یک مسلمان خدای خود را خوب بشناسد و به مسلمانی خود بدرستی پابند باشد، گاهی نخواهد شد که نفاق بکند یا حسد و کینه اختیار ورزد و یا خجالت و شرمسار گردد. چرا هر چیزیکه برای او پیش میشود، وی عقیده دارد که این ذلت و خواری یا خسارت در تجارت و معاملات من که بوقوع پیوسته از…  نفس و یا عدم کوشش من خود من است. وقتیکه یک منفعت یا عزت را ببیند، میگوید که خدا بمن عطیه کرده است.  باید با برادران نادار و ناتوان خویش معاونت کنیم و با کسانیکه مریض و بیچاره باشند، امداد نمائیم و با برادران اسلامی خویش همدردی کنیم. امثال این رفتار و اعمال اسباب اتحاد و اتفاق را تولید میکند، وقتیکه ما اتفاق داشته باشیم، دست اذیت هیچ دشمن بالای ما دراز نمیشود و گاهی ازعظمت و هیبت خداوندی وبرکت تعمیل اقوال حضرت رسالتپناهی، دشمن بالای ما حکمرانی کرده نمیتواند. این بیانهای را که نمودم نه تنها نصیحت عاجزانۀ من است بلکه اوامر خداوندی و ارشادات نبوی نیزهمچنین است .»

چګونه ماهرانه آمان الله خان غازی ماهيت اين مزدوران و خود فروخته ګان بی ايمان چون ملای لنګ ، ملای کور و لارنس دوم ( مولوی عبدالصبور ) را افشاء ميکند . شيطان لارنس دوم ، خود را با يک مسلمان ناب آمان الله خان غازی مقايسه کن که او اعليحضرت غازی مسلمان بود ، يا تو شيطان خونخوار و نوکر آی –اس –آی  ناپاکستان ؟

لارنس دوم بايد بداند که مردم افغانستان شما ګرکسان خدا ناترس را شناخته اند که بر پیکر نيم جانش چون ګرګهای ګرسنه  چسپیده ايد . کشور را بار بار فروختيد ، و مردم را بار بار غارت کرديد . نه تنها مردم افغانستان بلکه همه جهنانيان شاهد ناباکاريهای شما مفسدين فی الارض هستند .

مولوی صبور خائن و وطن فروش شاه مسلمان و آزاديخواه افغان را تکفير ميکند ، چون ميداند که لارنس اول به جزای شيطنت خويش نرسيد . اکنون لارنس دوم را مردم به سينه افتيده کشور چګونه مجازات خواهند کرد ؟

ولی مولوی صبور لارنس دوم بدان !  که اين دفعه مردم مسلمان افغانستان و همه جهانيان جلو همه فتنه ها ، فساد وشيطنت شما شياطين رجيم را خواهند ګرفت .