ويديو

په افغانستان کې د اجتماعي عدالت او دیموکراتیکو اصولو په ترلاسه کولو د ودان موسسې د رئیس محمد نصیب سره لنډې خبرې لرو:خپل نظر یا پوښتنه هم همدلته شریکولې شئ. مننه

Opslået af VOA Pashto på 2. november 2017