دیدار غنی با مشاور امنیت ملی هند، استراتیژی جدید امریکا منتج به صلح و ثبات منطقه می‌شود

منبع : خبرگزاری بخدی   تاریخ: 10/17/2017
محمد اشرف‌غنی، رییس جمهوری کشور با اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و در موارد مختلف از جمله همکاری‌های منطقوی و مبارزه با تروریزم باهم گفتگو کرده اند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این دیدار قبل از ظهر امروز دوشنبه انجام شده و دو طرف اعلام استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا را زمینۀ خوبی در راستای تامین صلح و ثبات دانسته اند.

بر اساس خبرنامه، دو طرف تاکید کردند که استراتیزی جدید امریکا یک فرصت است و از این فرصت استفاده صورت گیرد تا منتج به صلح و ثبات در منطقه شود. در این دیدار هر دو جانب بر تداوم همکاری های استراتیژیک میان دو کشور در عرصه های مختلف تاکید کردند.

گفته شده که آقای اجیت دووال به نمایندگی از نخست وزیر آن کشور از رئیس جمهور غنی بخاطر سفر رسمی به هند، دعوت کرده که از سوی رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان پذیرفته شده است.

پیشتر نیز صدراعظم هند از اعلام استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان استقبال کرده و آن را یک فرصت مناسب برای رسیدن به صلح و ثبات خوانده بود.

                

افغانستان عضویت حرکت جهانی برای توسعۀ خدمات تغذی را کسب کرده است
منبع : پژواک   تاریخ: 10/17/2017
کابل – افغانستان که اخيراً عضويت حرکت جهانى براى توسعۀ خدمات تغذى را کسب کرده است، آجنداى ملى مصوونيت غذايى و تغذيه را اعلام کرد و جامعۀ جهانى حمايت شان را از اين آجندا اعلام نمودند. هم چنان در نشستى که امروز به اشتراک مقام هاى دولت افغانستان و نمايندگان جامعۀ جهانى در کابل تدوير شده بود، افغانستان کمیته عالى مصوونيت غذايى را به هدف اجرايى شدن آجنداى يادشده، تحت رياست داکتر عبدالله رئيس اجرايى حکومت تشکيل داد.  

حرکت جهانى براى توسعه خدمات تغذى، درسال ٢٠١٠ ميلادى به هدف بهبود مصوونيت غذايى و مبارزه با گرسنگى ايجاد گرديده است. داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرايى حکومت، در اين نشست گفت که افغانستان اخيرا عضويت اين حرکت را کسب کرده است. موصوف افزود خوشحال است که عضويت افغانستان در حرکت جهانى براى توسعه خدمات تغذى، ايجاد کميته عالى مصونيت غذايى و سکرتريت تخنيکى ملى را، امروز که مصادف است با روز جهانى غذا، اعلام مى کند.

وى گفت که پیوستن افغانستان به این حرکت، حکومت را قادر خواهد ساخت تا تجارت و یافته های خویش را با حرکت مذکور شریک نماید و از دستاورد ها و تجارت سودمند این حرکت که از کشور های دیگر حاصل نموده است، بیاموزد. موصوف افزود که اجندای ملی افغانستان، تحت نام (AFSeN) برای مصوونیت غذایی توسط متخصصان افغانستان در همکارى با متخصصان خارجى تهيه گرديده است. او گفت که حصول اطمينان از دسترسى تمام افغان ها به غذاى کافى، بهبود دسترسى اقتصادى و فزيکى به غذا به ويژه توسط گروه هاى آسيب پذير و فاقد مصوونيت غذايى، تامين پايدار مواد غذايى در همه وقت و حالات فوق العاده، ترويج رژيم هاى غذايى بهتر و مصرف کافى موادغذايى به ويژه از سوى زنان و کودکان از اهداف عمدۀ اين اجندا مى باشند.

به گفته او به اساس اين اجندا، زیر یک پوشش استراتیژیک به تمامی اشکال مرتبط به عوامل عدم مصوونیت غذایی و سوء تغذی در کشور رسیدگی صورت مى گیرد و حکومت افغانستان براى تطبيق اين اجندا، به همکارى مالى و تخنيکى جامعه جهانى نياز دارد. رئيس اجرايى حکومت افزود که افغانستان در یک دهۀ گذشته در جهت دست یابی به مصوونيت غذایی و تغذیه، دستاورد هاى داشته، اما عدم مصوونیت غذایی و دسترسی لازم مردم به غذا و تغذیه هنوز هم یکی از نگرانی های جدی حکومت مى باشد. او گفت که درحال حاضر ٩،٣ ميليون تن (٣٣ درصد) مردم افغانستان مصوونيت غذايى ندارند  و ٤١ درصد اطفال زير سن پنج سال دچار مشکل سوء تغذی مزمن و رشد ناکافی مى باشند. به باور او گرسنگی و سوءتغذی، باعث بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، زیان های صحی، روحی و جسمی و موجب تضعیف ظرفیت های کاری شده مى تواند .

در پيام محمد اشرف غنى رئيس جمهور کشور که در اين نشست خوانده شد، آمده است که عضويت افغانستان در حرکت جهانى، تهيه اجنداى ملى و ايجاد کميته عالى مصوونيت غذايى، دستاورد هاى  بسيار خوب جهت فراهم شدن مصوونيت غذايى افغان ها مى باشند. او به بهتر شدن کيفيت و افزايش کميت توليدات زراعتى تاکيد نموده و گفته است که بايد از دهاقين حمايت جدى شود.

نصیراحمد درانی سرپرست وزارت زراعت٬ آبیاری و مالداری گفت که تطبيق اين اجندا نياز به حمايت حکومت افغانستان و جامعه جهانى و ايجاد هماهنگى لازم ميان دولت افغانستان، نهاد هاى مدنى و نهادهاى ملل متحد و تمويل کننده ها مى باشد. او گفت که وزارت زراعت٬ آبیاری و مالداری متعهد است تا با ادامۀ  تلاش ها در راستای بهبود کیفیت محصولات زراعتی و مالداری، مصوونیت غذایی را تقویت و خدمات تغذی را در کشور بهبود بخشد. درانى بدون ارايه جزييات گفت که بودجه اين وزارت کم است و بايد از سوى دولت در اين زمينه توجه شود.

هم چنان داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت که بيش از يک سوم مرگ و مير اطفال زير سن پنج سال از اثر عدم مصوونيت غذايى مى باشد. وى با بيان اينکه تغذيه نادرست براى مادران حامله و کودکان سبب سوء تغذى مزمن شده است، از خانواده ها خواست که براى جلوگيرى از سوء تغذى در تغذيه کودکان از موقع تولد تا ١٠٠٠ روز اول تولد توجه جدى داشته باشند. وزير صحت عامه نيز تعهد نمود که در تطبيق اين اجندا متعهد خواهد بود.

گیردا ویربورگ (Gerda Verburg) هماهنگ کنندۀ حرکت جهانی برای بهبود خدمات تغذی و دستیار سرمنشی ملل متحد، در اين نشست گفت که حرکت جهانى براى توسعه خدمات تغذى در سال ٢٠١٠ با عضويت چهار کشور ايجاد گرديد و اکنون ٦٠ کشور به شمول افغانستان عضويت آن را کسب کرده اند. او گفت که اين حرکت جهانى تعهد نموده که تا سال ٢٠٣٠ ميلادى به عدم مصوونيت غذايى خاتمه داده شود. وى به ارقام ارايه شده در مورد عدم مصوونيت غذايى و سوءتغذى هاى مزمن در افغانستان نگران کننده خواند و گفت که تهيه اجندامى ملى، ايجاد کميته ملى، کسب عضويت افغانستان در حرکت جهانى و جمع شدن مقام هاى افغان در نشست امروز، اميدوارى مى دهد که به اين مشکلات رسيدگى صورت گيرد. وى از ادارات ذيربط درافغانستان خواست که مثل امروز در تطبيق اجنداى يادشده به طور هماهنگ کار کنند. او گفت که حرکت جهانى از برنامه هاى حکومت افغانستان حمايت مى کند و آماده همکارى در تطبيق اين جندا مى باشد.

ادلى خودر(Adele Khodr) نماينده صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال(يونيسف) در اين نشست گفت که يونيسف در قسمت تطبيق اين اجندا با حکومت افغانستان همکار خواهد بود. وى افزود که يونيسف از اين قبل نيز با حکومت افغانستان در قسمت تعليم، صحت و تغذى اطفال همکارى داشته است. هم چنان ميک لورينتيزين(Mick Lorentzen) نماينده سازمان غذايى جهان، توميو شچيرى(Tomio Shicheri)  نماينده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و ريچارد پيپرکورن(Richard Peeperkorn) نماينده سازمان صحى جهان، در اين نشست حمايت شان را از اجنداى يادشده اعلام کردند. آنها تعهد کردند که در تطبيق اين اجندا، با حکومت افغانستان کمک هاى مالى و تخنيکى مى کند.

هم چنان نماينده بانک انکشاف آسيايى، بانک جهانى، اداراه انکشاف بين المللى ايالات متحده امريکا  و شمارى از سفراى کشورهاى خارجى در کابل، به هدف حمايت شان از اين اجندا در پايان اجندا امضا نمودند. داکتر عبدالله عبدالله در پايان نشست امروز، از حمايت جامعه جهانى سپاسگزارى کرد و گفت، حکومت افغانستان براى تطبيق اين اجندا به جديت کار خواهد کرد.

                    

دمسقط له غونډې سره په یو وخت دهند دملي امنیت سلاکار کابل ته راغی
منبع : تاند   تاریخ: 10/17/2017
دهند دملي امنیت سلاکار اجیت دووال پرون /دوشنبه/ دافغانستان دملي امنیت دسلاکار حنیف اتمر په بلنه کابل ته راغی چې ددوو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیز ستراتیژیک مشارکت او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. ښاغلي دووال دافغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او اجراییه رئيس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. دهند دملي امنیت سلاکار په داسي ورځ کابل ته راغی چې دافغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي دعمان په پلازمېنه مسقط کې دافغانستان دسولې او له طالبانو سره دخبرو په اړه دسلامشورې لپاره جرګه شوي دي.

دافغانستان او هند دملي امنیت سلاکارانو دوه اړخیزې او رښتیانۍ سیمه ییزې همکارۍ ددرستې سیمې دسولې، امنیت او ثبات لپاره مهمې وبللې. دواړو خواوو دهغه فرصت هرکلی وکړ چې ددوی په وینا دامریکا نوې ستراتیژۍ په افغانستان کې دسولې او امنیت لپاره رامنځته کړی دی. دواړو خواوو دخپلو ګډو هدفونو دحصول لپاره پرنورو سلا مشورو او دستراتیژیک دیالوګ پردوام موافقه وکړه.

دافغانستان دملي امنیت دسلاکار له لوري خپل هندي ساري ته په غرمنۍ کې دافغانستان دفاع وزیر، لوی درستیز، دملي امنیت رئیس، دسیمه ییزو اورګانونو دخپلواکې ادارې رئيس او یو شمېر نورو چارواکو ګډون وکړ. دهند دملي امنیت سلاکار دخپل سفر په لړ کې دافغانستان ولسمشر ته دهند دصدراعظم نریندر مودي له لوري دهند دسفر بلنه وړاندې کړه او ولسمشر ورسره موافقه وکړه.

                   

سنگ تهداب فابریکۀ تولید سیروم در کابل گذاشته شد
منبع : پژواک   تاریخ: 10/17/2017

کابل – مقامات می گویند که فابريکۀ تولیدی محلولات زرقی وزارت صحت عامه، با هزینۀ هفت میلیون دالر، تا ١٦ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور، امروز در کابل طی مراسم تهدابگذاری آن، به خبرنگاران گفت که این فابریکه، در حدود ٢،٥ جريب زمين از بودجۀ انکشافی این وزارت، با هزینۀ حدود هفت میلیون دالر امریکایی اعمار خواهد شد.

وی افزود که در حال حاضر، افغانستان به ١٥میلیون لیتر سیروم نیاز دارد که از کشور های خارج وارد می شود. موصوف گفت: ”بالای خرید سیروم، پول بیشتر ما مصرف می شد، اما این فابریکه ظرفیت تولید پنج میلیون لیتر سیروم و امپول های مختلف النوع در سال را دارد که با ساخت آن، ٣٠ درصد نیازمندی های ما در این بخش برآورده خواهد شد.”

به گفتۀ وی، این فابریکه از سوی وزارت شهرسازی در (منطقۀ چهارراهی قمبر) در محوطۀ تصدی فارمسی وزارت صحت عامه، در مربوطات ناحیۀ پنجم شهر کابل اعمار می شود. سید منصور نادری وزیر شهرسازی گفت که این فابریکه، تا ١٦ماه آینده با ارتفاع شش متر، در یک طبقه و با کیفیت استندرد عالی اعمار خواهد شد. به گفتۀ وی، با اعمار این فابریکه زمینۀ کار براى حدود ٤٠٠ تن مهیا خواهند شد.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، تاکنون کدام فابریکۀ تولیدی سیروم وجود ندارد و تنها ٢٢ قلم داروی مختلف النوع در کشور تولید می شود. هم چنان وزیر صحت عامه گفت که سالانه به ارزش ٦٠٠ ميليون دالر سیروم و دوا، از کشور های خارج به افغانستان وارد می شود.

                    

آیا روسیه به طالبان مواد سوخت می‎دهد؟
منبع : رادیو آزادی   تاریخ: 10/17/2017
مقام ‌های افغان و امریکایی بار ها از پشتیبانی روسیه از گروه طالبان ابراز نگرانی کرده‎اند، اما اکنون گوشۀ دیگری ازین پشتیبانی برملا شده‎است.

روزنامۀ بریتانیایی تایمز به تازه‎گی به نقل از منابع طالبان گزارش داده‎است که روسیه مواد سوخت را در اختیار این گروه گذاشته‎است. یک خزانه دار طالبان به تایمز گفته‎است که در مرحله نخست چند تانکر مواد سوخت ۱۸ ماه پیش به گونۀ آزمایشی به دست این گروه رسید و رفته رفته شمار آن ماهانه افزایش یافت. این منبع طالبان که در گزارش تایمز نامش گرفته نشده ادعا کرده که روسیه این مقدار تیل را به صورت رایگان در اختیار این گروه قرار داده‎است.

در گزارش آمده‎است که طالبان مواد سوخت را به شماری از تاجران در کابل فروخته و عواید آن را از راه سیستم حواله که در سراسر کشورهای اسلامی رایج است، به دست آورده‎اند. ارزش این معامله مواد سوخت درین گزارش دو و نیم میلیون دالر امریکایی در ماه تخمین زده شده‎است. اما گفته نشده که مواد سوخت چگونه و در کدام مناطق افغانستان در اختیار طالبان گذاشته شده‎است.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگۀ افغانستان است. در گفت و گوی تیلیفونی با رادیو آزادی، آقای احمدزی روز دوشنبه گفت که ولسی جرگه هم این موضوع را پیگیری خواهد کرد و این که نهادهای امنیتی افغانستان هم می‎توانند به ساده‎گی سرنخ رسیدن مواد سوخت از سوی روسیه به گروه طالبان را ردیابی کنند.

وی افزود: ”این وظیفه سکتور امنیتی است. تیل خوب از هوا نمی‎آید. از بنادر می‎گذرد. باید همان شرکت‎های که تیل را وارد کرده‎اند مورد پرسش قرار گیرند. طبعاً روس‎ها از طریق کدام سکتوری یا شرکت افغانی شاید همین کار را انجام داده باشد. این را هم در ولسی جرگه پیگیری می‎کنیم و هم وظیفۀ سکتور امنیتی است که همین گونه موارد را دنبال کند و مجرمین را به قانون بسپارد.”

جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی‌امنیتی مستقر در کابل است. کوهستانی در صحبت با رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که به اساس معلومات او تیل از طریق قاچاقبران به دست طالبان می‎رسد. او افزود: ”بسیاری از امور مربوط به طالبان توسط قاچاقبران در مناطق مرزی انجام می‎شود. چی در مرزهای ایران و حتی آسیای میانه. در مناطق مرزی بدخشان و کندز. طالبان مستقیماً خودشان تماس ندارند. این تماس‎ها از طریق قاچاقبران انجام می‎شود. قاچاقبرانی که قاچاق آدم، مواد مخدر و سایر کالاها را انجام می‎دهند پل ارتباطی هستند.”

سمیع یوسفزی ژونالیست افغان است که به نشریۀ امریکایی دیلی بیست هم مقاله می‎نویسد. او در صحبت با رادیو آزادی اما می‎گوید به اساس معلومات او طالبان با روسیه به گونۀ مستقیم تماس دارند. او افزود: ”درین شکی نیست که طالبان از طریق دفتر شان در قطر بخشی ارتباطی با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی دارند. و مسئولیت آن را هم شخصی که باشندۀ سپین بولدک است به عهده دارد. و گفته می‎شود که فعالترین نمایندۀ طالبان در امور تماس با روسیه و آسیای مرکزی است. و به شمول ضمیر کابلوف با شماری از مقام‎های روسی دیدار می‎کند.”

مقام‌ های روسیه و نیز سخنگویان طالبان در مورد تأمین مواد سوخت برای طالبان رسماً چیزی نگفته‎اند. اما در گذشته، برخی از گزارش‌ها به نقل از ضمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفته‎اند مسکو کانال‌های ارتباطی برای مبادلۀ معلومات را با طالبان ایجاد کرده‎است. کابلوف گفته‎است که منافع روسیه در افغانستان با منافع طالبان در جنگ علیۀ گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش گره خورده‎است. اما پیش ازین جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در ماه اپریل گفت که روسیه به گونۀ آشکارا به طالبان مشروعیت می‎بخشد.

جنرال نیکلسن افزود که روسیه به اساس یک روایت نادرست مدعی است که تنها طالبان در افغانستان علیۀ شاخۀ خراسان داعش درین کشور می‎جنگند. روزنامۀ تایمز گفته‎است که پس از آن که جنگجویان داعش برای خود در سال۲۰۱۴ جای پای درست کردند، مسکو تلاش‌های حمایتی خود از طالبان را افزایش داد. تایمز با یک مشاور روسی ۳۷ ساله هم صحبت کرده و او در حالی که خواسته نامش فاش نشود، به روزنامه گفته‎است که شش هفته پیش با هبت الله آخند زاده رهبر طالبان در هلمند دیدار کرده‎است.

به تازه‎گی، جنرال عبدالرازق قوماندان امنیۀ کندهار به رادیو آزادی گفت که به اساس اطلاعات او هبت الله آخند زاده در مورد تغییر تاکتیک‌های جنگی طالبان در برابر افزایش حمله‌های هوایی علیه آنان صحبت کرده و نیز گفته‎است که چون هدف‌‌شان با جنگجویان داعش یکی است، بنا برین باید با گروه داعش در افغانستان مخالفت نکنند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند در یک پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده دستور عدم مخالفت گروه طالبان با داعش از سوی ملا هبت الله را رد کرده‌است.

حکومت افغانستان بارها از همسایه‌های خود خواسته که مناسبات ‌شان را در چوکات روابط دولت با دولت برقرار کنند. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه هم به رادیو آزادی گفت که این پیام حکومت افغانستان را یک و نیم سال پیش در سفری به مسکو به مقام‌های روسی رسانده و گفته‎است که حمایت کشورهای همسایه از گروه‌های شورشی مخالف حکومت افغانستان به شمول طالبان به نفع هیچ کشوری منطقه نیست.

 

اتریش کې دمهاجرت ضد گوند پارلماني ټاکنې وگټلې
منبع : د امریکا غږ   تاریخ: 10/17/2017
داتریش دخلکو گوند دهیواد دیکشنبې دورځې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. ٣١ کلن سبستاین کُرز به داروپا ترټولو ځوان صدراعظم وي. سبستاین کرز چې په مې میاشت کې دخلکو دگوند دمشر په توگه ټاکل شوی و، له بریا وروسته ددوشنبې په ورځ (اوکتوبر ١٦) په خپلې لومړۍ وینا کې خپلو ملاتړو ته وویل چې په اتریش کې به مثبت بدلون راولي. کُرز زیاته کړه، ”ډیر کارونه په مخ کې دي. مونږ باید په هیواد نوی سیاسي طرز جوړ کړو. دا زمونږ وظیفه ده چې په هیواد یو سیاسي فرهنگ جوړ او داتریش لپاره دنورو سره گډ کار وکړو. زمونږ ماموریت دی چې مثبت بدلون راولو.”

په اتریش کې دمحافظه کاره گوند دبریا نه وروسته د دوشنبې په ورځ په پلازمینه ویانا کې خلکو بیلابیل نظرونه درلودل. دویانا ښار یوه اوسېدونکي، محمد وویل: ”زه گورم چې په ټوله اروپا ښي اړخ خوا میلان کوي. او زه فکر کوم دا په دې مانا ده چې خلک ځان مصونه نه احساسوي، زمونږ ارزښتونه نور سم ندي او مونږ هڅه کو چې سرسري مسلې حل کړو خو په خلکو اساسي اثر نکوي.”

دویانا اوسیدونکې ویکتوریا بیا وایي چې هر گوند دکډوالۍ په مسلې ډیر رایې گټلی شي. ”زه فکر کوم چې په ښکاره ښي اړخ ته دلچسپي ډیره ده. تاسو داتریش دخلکو گوند او دسوسیال دموکرات گوند ترمنځ کتلی شئ. کله چې دکډوالو مسله راشي نو دسوسیال دموکرات گوند او دخلکو گوند دواړه ښي اړخ ته درومي. له دې نه مالومیږي چې په کومو مسلو رای اخیستی شئ.”

سیاسي کارپوه توماس هوفر اسوشیتد پرس ته وویل چې دښي اړخي خلق گوند ته درایی اچونکو داوښتلو یو لوی لامل د ٢٠١٥ کال دکډوالو بحران و. اکثره رای اچونکې وایي هیواد باندې یې تیری شوی او دمهاجرو کړکیچ ددې لامل شو چې محافظه کار یا ښي اړخي گوندونه بریالي شي.

داتریش دپارلماني ټاکنو په نتیجه کې داتریش داوسني صدراعظم کرستیان کیرن په مشرۍ دهیواد سوسیال دموکرات واکمن گوند دویم مقام وگټو. اتریش دکډوالو دکړکیچ په مهال چې په ٢٠١٥ میلادي کال کې پیل شو، جرمني ته دکډوالو دورتگ دروازه بلل کیږي. داتریش دنفوس یو فیصد هغه کډوال جوړوي چې په ٢٠١٥ کې هغه هیواد ته ورغلي دي.

                   

شفیق ستانکزی: دافغانستان کرکټ تل له توطیو سره مخامخ دی
منبع : د امریکا غږ   تاریخ: 10/17/2017

دافغانستان دکرکټ بورډ اجرایي مشر هغه ته منسوب خپاره شوي غږونه د”دښمنانو توطیه” وبلله.

شفیق ستانکزي ددغو غږونو خپرونکی/خپرونکي ”دښمنان” یاد کړل خو وايي چې هغوې ته به ”غاښ ماتونکی” ځواب ورکړي. ښاغلي ستانکزی وايي چې دافغانستان کرکټ تل له توطیو سره مخامخ دی، خو جزییات ورنکړل چې دا دښمنان څوک دي او ولې دافغانستان کرکټ ته توطیې جوړوي.

دافغانستان کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک کې دښاغلي ستانکزي یوه تازه ویډیوه خپره شوې، هغه په اصل کې دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې هغه ته دخپاره شویو منسوبو غږونو په غبرګون کې خپره کړې ده. دښاغلي ستانکزي غږونه په اول ځل دای اف جي کرکټ په نامه یوې فیسبوک پاڼې خپاره کړل. ځینو کسانو چې له هغه سره نژدې کار کړی دی، امریکا غږ آشنا ته وویل چې دوي فکر کوي چې دا غږونه په خپله دښاغلي شفیق ستانکزي دي.

په خپاره شویو غږونو کې ښاغلی ستانکزی په ارګ کې ځیني کسان او دکابینې ځینې وزیران دکرکټ بورډ دمخکني مشر نسیم دانش په لېرې کولو او دبورډ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي. هغه همدغه راز دکرکټ دملي لوبډلې دځینو لوبغاړو نومونه اخلي او په ټېنګار سره وايي چې دی پر ټولو لوبغاړو اغیز لري. داسې ښکاري چې ښاغلی ستانکزی په کوم شخصي مجلسکې دا خبرې کوي، ځکه چې په خبرو کې یې رسمیات نه لیدل کیږي او دنورو کسانو غږونه هم ورسره اوریدل کیږي چې دی ورته لگیا دی.

دا خبرې دافغانستان په کرکټ بورډ کې دژورو اختلافاتو، فساد او بهرنیو لاسوهنو څخه پرده پورته کوي. افغانستان په تېرو څو کلونو کې په کرکټ کې خورا ځلېدلی او دنړیوالو پام یې ځان ته اړولی دی.

                    

روسیه په افغانستان کې طالبانو ته هره میاشت ۲،۵ میلیون ډالر ورکوي
منبع : خبریال دات کام   تاریخ: 10/17/2017

دراپورونو له مخې، دروسیې حکومت داستخباراتو اداره په افغانستان کې وسله والو طالبانو ته هره میاشت کاب ۲،۵ میلیون ډالرې ورکوي ترڅو وسله وال طالبان وکلای شي ددغو پیسو په مرسته خپل فعالیتونه تمویل کړي. دوسله والو طالبانو ځینې سرچینې دبرطانیه ټایمز ورځپاڼې سره دمرکې پرمهال تائید کړي، چې دروسیې حکومت یاد ډلې ته هره میاشت کابو ۲،۵ میلیون ډالر ورکوي او ددغو مرستو اصلي هدف دناټو ځواکونو پرضد دوسل وال طالبانو مالي تمویل دي.

دطالبانو چارواکو په وینا، دوی له روسیې څخه نقدي مرستې دیوه منظمه سوداګریز معاملې له لارې ترلاسه کوي، چې پکې عمدتاً دتیلو معاملې شامل دي. طالب چارواکي وایي، دروسیې استخباراتو اداره هره میاشت دازبکستان له لارې حیرتان ته تیل صادروي او وسله وال طالبان له دغه معاملې څخه دمیلیونونو ډالرو په ارزښت ګټې ترلاسه کوي.

دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دناټو ځواکونو دقاطع ملاتړ مأموریت عمومي قوماندان جنرال جان نېکلسن څو میاشتې مخکې دامریکا دسنا جرګې دپوځي خدماتو کمېټې سره دخبرو پرمهال دافغانستان په چارو کې دپاکستان، ایران او روسیې له خوا دلاسوهنو په اندییښنې ښودلې وه. دامریکايي پوځ دمرکزي قومندې مرکز یوه غړي جنرال جوزف ووټل هم دامریکا کانګریس کې دخبرو پرمهال پرروسیې تور پورې کړی و چې له وسله والو طالبانو سره مرستې کوي. 

                  

نتایج انتخابات اتریش و تأثیر آن بر وضعیت مهاجرین
منبع : صدای امریکا   تاریخ: 10/17/2017

قرار است سباستین کورز، رهبر حزب مردم اتریش که یک حزب راست گرای محافظه کار میباشد، منحیث جوان ترین رهبر یک کشور در جهان تبارز کند. کورز که ۳۱ سال عمر دارد، در مقایسه با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و ایمانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز جوانتر میباشد.

انتظار میرود حزب او که سیاست مخالف مهاجرین داشته و بر نگرانی های ناشی از دین اسلام تأکید میکند، با حزب آزادی که آن هم یک حزب راست گرای افراطی و مخالف پذیرش مهاجرین است، برای تشکیل حکومت ائتلاف کند. سباستین کورز پس از اعلام پیروزی در انتخابات اتریش، در ویانا گفت که او برای ایجاد یک فرهنگ نو و آوردن تغییری در جهت مثبت، تلاش خواهد کرد.

کسانی که به این دو حزب رأی دادند، اکثراً از بابت ورود سیل آسای مهاجرین طی چند سال اخیر از شرق میانه، افریقا و آسیا به تشویش بوده و می خواهند جلو ورود این مهاجرین گرفته شود. اتریش، کشور کوچکی با کمتر از ۹ میلیون نفوس در قلب اروپا است و معبر عمده برای آن عده مهاجرینی شمرده شده که خواسته اند به گونۀ غیرقانونی از راه هنگری خود را به اروپای غربی برسانند. از سال ۲۰۱۵ تا حال، اتریش ۹۰۰۰۰ پناهجو را خود پذیرفته و صد ها هزار پناهجوی دیگر، با عبور از اتریش به آلمان یا کشور دیگر اروپایی رفته اند.

افغانها نیز بخش عمدۀ مهاجرینی را تشکیل میدهند که در اتریش درخواست پناهندگی داده اند. سیدحسین هاشمی، فعال حقوق مهاجرین در اتریش، طی مصاحبه اش با تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت، محافظه کاران در مبارزات انتخاباتی شان وعده داده بودند که اگر به قدرت برسند، قوانین مهاجرت را شکل سختگیرانه خواهند داد.

                     

اتحادیۀ اروپایی استراتیژی جدید خود را برای افغانستان اعلام کرد
منبع : صدای امریکا   تاریخ: 10/17/2017

وزیران خارجۀ ۲۸ کشور عضو اتحادیۀ اروپایی، استراتیژی جدید این اتحادیه را برای افغانستان تصویب کردند.

تقویت روند صلح، تامین ثبات و امنیت در منطقه، تحکیم دیموکراسی، تنفیذ قانون، بهبود وضعیت حقوق بشر، بهبود حکومتداری، رشد و تقویت زنان، حمایت از رشد اقتصادی و بشری و رسیدگی به آزمون‌ مهاجرت از اولویت ‌های استراتیژی اتحادیۀ اروپایی برای افغانستان است.

وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپایی ”با درک وضعیت نازک و شکنند امنیتی و اقتصادی در افغانستان و ارادۀ آشکار حکومت آن کشور برای ایجاد اصلاحات ضروری” بر لزوم تجدید عطف و توجه جامعۀ جهانی بر افغانستان تاکید کرده اند.

فدریکا موگارینی، نمایندۀ ارشد اتحادیۀ اروپایی در امور خارجی، گفت: ”مردم افغانستان مستحق صلح و رفاه هستند. اتحادیۀ اروپایی در کنار افغان ‌ها ایستاده و به ایستادگی خود ادامه خواهد داد… پیشرفت و ثبات در افغانستان تنها به سود مردم آن کشور نبوده، بلکه مزایایی را نصیب منطقه و جهان نیز می‌ کند.”

خانم موگارینی به گونۀ خاص از روند صلح افغانستان یاد کرد و گفت که این روند باید از سوی افغان‌ ها رهبری شده و تحت مالکیت افغان‌ ها باشد، اما افزود که حمایت فعال منطقه و جهان از این روند حیاتی است. او گفت ”مردم افغانستان در روند صلح خود می توانند بالای اتحادیۀ اروپایی حساب کنند.”

اتحادیۀ اروپایی با نشر اعلامیه‌ای گفته است با جامعۀ مدنی، حکومت افغانستان و شریکان این کشور در راستای تامین صلح پایدار، تحکیم دیموکراسی، انکشاف متوازن و تامین عدالت اجتماعی در افغانستان کار خواهد کرد.

                      

کارپوهان دمسقط دناستې مثبتو پایلو ته خوشبین نه دي
منبع : د امریکا غږ   تاریخ: 10/17/2017

دعمان په پلازمینې مسقط کې دافغان سولې په تړاو دڅلور اړخیزې ناستې په پیلیدو سره، سیاسي کارپوهان وايي، چې دا ډول ناستې لنډمهالې دي او دوامدراې مثبتې پایلې نه لري.

دافغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ددوشنبې په ورځ په مسقط کې دافغان سولې پرسر دڅلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ یو ځل بیا پیل کړې ده، خو دسیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان ددغو خبرو مثبتو پایلو ته خوشبین نه دي.

دنړیوالو اړیکو استاد عبداللطیف نظري امریکا غږ ته وویل، دامریکا دنوې استراتیژۍ له اعلان وروسته، هغه نړیوال فشارونه چې پر پاکستان باندې راغلي دي، دمسقط ناسته دکابل او اسلام ‌آباد ترمنځ داړیکو دښه کیدو په برخه کې یو مثبت ګام بلل کیږي. خو ښاغلي نظري ټینګار وکړ، چې دا ناسته به دوامداره مثبتې پایلې و نه لري. هغه وویل: ”دافراطي او تروریستي ډلو دمخنیوي په برخه کې داسلام‌ آباد پر مثبت رول باندې باور نشته، ځکه چې دافغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژي او دستراتیژیک عمق په لیدلوري کې ځانګړی بدلون نه لیدل کیږي… دغه وضعیت ته په کتو زه فکر کوم، چې له دغو غونډو څخه موږ باید ددې تمه و نه لرو، چې دا به دافغانستان پرامنیت باندې مثبتې اغیزې ولري.”

ښاغلي نظري زیاته کړه، دافغانستان دسولې په تړاو دپاکستان تحرکات که څه هم ظاهري بڼه لري، خو ترڅنګ یې دنړیوالو فشارونو دمثبتې اغیزې ښکارندويي کوي. دغه راز د سیاسي چارو بل کارپوه وحید مژده هم دمسقط څلوراړخیزه ناسته موسمي ګڼي او وايي، کله چې دجګړې موسم ختمیږي، پاکستان دمذاکراتو لړۍ پیلوي، خو په افغانستان کې دهوا په ګرمیدو سره خپلې ژمنې ترپښو لاندې کوي.

دښاغلي مژده پر وینا، که څه هم دمسقط دناستې نتایج تراوسه روښانه نه دي، خو دکابل او اسلام‌ آباد ترمنځ ددا ډول تیرو غونډو نتایجو ته په کتو، اوسنۍ غونډه به هم دافغانستان پر سولې مثبته اغیزه و نه لري. هغه وویل: ”دژمي په موسم کې دافغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې یو څه ښه وي، خو کله چې هوا ګرمیږي، بیرته جنګونه تاوده کیږي او حالات یو ځل بیا کړکیچن کیږي.”

ښاغلي مژده ټینګار وکړ، که څه هم دمسقط ناسته به مثبتې پایلې و نه لري، خو لږ تر لږه به دکابل او اسلام‌ آباد ترمنځ داړیکو له ښه کیدو سره مرسته وکړي. خو دپوهنتون استاد فیض‌محمد ځلاند بیا په دې باور دی، چې دمسقط ناسته به له افغانستان سره دامریکا او چین دهمکاریو دنږدیوالي لامل شي.

که څه هم ښاغلي ځلاند دافغان سولې په اړه دتیرو څلوراخیزو ناستو نتایجو ته په اشارې په دې برخه کې دمسقط ناسته هم بې‌ګټې وبلله، خو ویې ویل ”افغانان کولی شي، دامریکا او چین په ګډو ګټو کې خپلې ملي ګټي خوندي او امنیت ته ځان ورسوي. په دې برخه کې دپاکستان کردار دچین او امریکا تر فشارونو محدود دی، که چیرې چین او امریکا په ریښتینې توګه پرپاکستان فشار وارد کړي، ګوندې دا هڅې ګټه وکړي.”

خو له دې ټولو سربیره، دافغانستان اجرائيه رئيس عبدالله عبدالله تیره ورځ په لغمان ولایت کې خبریالانو ته ویلي، چې دمسقط په څلور اړخیزه غونډه کې به دافغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث وشي او افغان حکومت یې مثبتو پایلو ته خوشبین دی. دمسقط نننۍ غونډه، دافغانستان، پاکستان، امریکا او چین داستازو ترمنځ دڅلوراړخیزو ناستو دلړۍ شپږمه غونډه ده، چې له یو کال ځنډ وروسته بیا پیل شوې ده